بازیافت پی وی سی

بازیافت پی وی سی

بازیافت پی وی سی توصیه شده ترین راه برای بازیافت PVC بازیافت مکانیکی است. ساده ترین راه این است که مواد را مستقیماً در کارخانه تولید که در آن زباله تولید می شود، بازیافت کنید. چنین ضایعاتی برای مثال در هنگام شروع و پایان تولید و پردازش مکانیکی محصولات نهایی یا ضایعات ناشی از خطاهای […]